Świat kolorowych komórek

Świat kolorowych komórek

Jak wiele można zobaczyć w preparacie mikroskopowym, przekonali się uczniowie I klasy Akademickiego Medycznego Liceum Ogólnokształcącego.

W dniu 17.02. 2015 r. w Zakładzie Biotechnologii odbyły się zajęcia, na których zapoznano młodzież z budową mikroskopu świetlnego oraz zasadą posługiwania się mikroskopem optycznym. Uczniowie zostali zapoznani z techniką wykonywania preparatów mikroskopowych.

Mikroskop optyczny pozwala na uzyskanie powiększonego obrazu obserwowanych obiektów, niedostrzegalnych dla ludzkiego oka. Po krótkim instruktażu uczniowie oglądali preparaty przedstawiające substancje zapasowe w komórkach, komórkę jajową w pęcherzykach jajnikowych człowieka, elementy morfotyczne krwi ludzkiej a także strukturę naskórka, jego poszczególnych warstw.