Wolontariat

Informacje

W szkole działają dwie formy wolontariatu: okolicznościowy i stały.

Wolontariat okolicznościowy działa przy współpracy z samorządem szkolnym. Najczęstszą jego formą są zbiórki charytatywne lub akcje promocyjne, np. jako prelekcje nt. Promowania Profilaktyki Zdrowia Psychicznego. Zbiórki zazwyczaj odbywają się poprzez zorganizowane kiermasze, np. na dom dziecka, schroniska dla zwierząt, etc. aby przystąpić do tego typu działań wystarczy po prostu wyrazić chęć w samorządzie szkolnym.

Drugą formą jest wolontariat indywidualny prowadzony we współpracy z Fundacją Dialog. Charakteryzuje się zazwyczaj indywidualnymi spotkaniami uczniów z dzieckiem lub grupą dzieci, które zostały objęte opieką zastępczą oraz są w programie prowadzonym przez Fundację. Spotkania te polegają na pomocy we włączeniu społecznego podopiecznych, wspólne spędzanie czasu, a czasami nawet pomoc w nauce. Uczeń chcący wziąć udział w tym rodzaju wolontariatu musi przejść serię szkoleń pracy z dzieckiem i formach wolontariatu, prowadzone przez zespół specjalistów z Fundacji Dialog i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Co wrzesień jest zbierana lista chętnych do pomocy. 

Opiekę nad szkolnym kołem wolontariatu pełni Pan Filip Tałałaj.

Aktualności

Nasi uczniowie zostali wyróżnieni zaproszeniem do udziału w seminarium Naukowym Młodzi w Działaniu, na którym mieli okazję zaprezentować działalność wolontariacką naszych szkół oraz zaobserwować akcje innych szkół z Białegostoku.

Szkołę reprezentowała Beata Budrowska z kl. 4 A  wraz z nauczycielem języka angielskiego panem Filipem Tałałaj.

Kontakt

Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące
w Białymstoku
ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 749 94 46, (48) 531 876 999
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00
Email: lo.med@wsmed.pl