Rekrutacja 2023/24

Informacje

Jesteśmy szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, nasi uczniowie prócz podstawy programowej realizują również program nauczania z dodatkowych przedmiotów:

 • anatomia i fizjologia
 • laboratoria chemiczne
 • zajęcia z wybranego profilu: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetyka

Czesne dla uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 wynosi 250 zł płatne do 10 każdego miesiąca.
W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko ucznia/uczennicy oraz klasę.

Warunki rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie ocen znajdujących na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Rekrutacja w naszej szkole odbywa się niezależnie od naboru w szkołach publicznych.

Ze względu na to, że rodzic zawiera umowę o naukę z Akademickim Medycznym Liceum Ogólnokształcącym  jego obecność jest niezbędna w momencie przyjmowania dziecka do szkoły.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie (druk do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej)
 • 2 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o egzaminie OKE

Kandydaci zagraniczni ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie (druk do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej)
 • 2 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego zagraniczny odpowiednik wraz z oryginalnym tłumaczeniem przez polskiego tłumacza przysięgłego
 • dokument do okazania: paszport, karta pobytu, karta Polaka lub inny dokument uprawniający do przebywania dziecka na terenie Polski,
 • jeśli kandydat posiada nr PESEL – dokument nadania

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00-16.00

Druk podania do pobrania tutaj:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00-16.00

Kontakt

Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące
w Białymstoku
ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 749 94 46, (48) 531 876 999
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00
Email: lo.med@wsmed.pl