Rekrutacja 2023/24

Informacje

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć następujące dokumenty:

  • podanie (druk do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej)
  • 2 zdjęcia
  • karta zdrowia
  • zaświadczenie o egzaminie OKE
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Druk podania do pobrania tutaj:

Podanie do Liceum Medycznego
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach:  08.00-16.00

Kwestionariusz rekrutacyjny online:

Kontakt

Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące
w Białymstoku
ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 749 94 46, (48) 531 876 999
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00
Email: lo.med@wsmed.pl