Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

Lista

1 A (ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo) – Natalia Krasińska
1 B (kosmetyka i fizjoterapia) – Anita Klecha
2 A (ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo) – Jarosław Młynarczyk
2 B (kosmetyka i fizjoterapia) – Monika Wach
3 A – Bożena Fijołek
4 A – Filip Tałałaj

Rodzice!

Sekretariat szkoły nie umawia spotkań z nauczycielami.

Na spotkania z wychowawcami proszę umawiać za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym. Prosimy o nieprzychodzenie bez zapowiedzi w ciągu przerw między zajęciami, jest to czas dla nauczycieli na odpoczynek, przygotowanie do kolejnych lekcji oraz załatwienie bieżących spraw związanych z życiem szkoły.

Kontakt

Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące
w Białymstoku
ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 749 94 46, (48) 531 876 999
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00
Email: lo.med@wsmed.pl