Samorząd uczniowski

Informacje

Samorząd szkolny pełni ważną rolę w życiu szkoły, dając uczniom możliwość uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących ich własnego środowiska nauki.

Głównym celem samorządu jest reprezentowanie interesów uczniów i dbanie o ich dobrostan w szkole. Członkowie samorządu szkolnego mają szansę współpracować z dyrekcją szkoły, nauczycielami i innymi uczniami w celu poprawy warunków nauki i atmosfery szkolnej.

Zadania samorządu szkolnego:

Samorząd szkolny angażuje się w wiele różnorodnych działań, których celem jest rozwój społeczności szkolnej. Oto kilka głównych zadań, którymi zajmuje się samorząd szkolny:

 1. Reprezentowanie uczniów: Samorząd szkolny jest głosem uczniów. Członkowie samorządu reprezentują interesy swoich kolegów i koleżanek, przedstawiając ich opinie i potrzeby przed organami zarządzającymi szkołą.
 2. Organizowanie wydarzeń: Samorząd szkolny jest odpowiedzialny za organizację różnych wydarzeń i aktywności szkolnych, takich jak festyny, konkursy, koncerty czy akcje charytatywne. To daje uczniom szansę rozwijania umiejętności organizacyjnych i przywódczych.
 3. Wspieranie integracji społecznej: Samorząd szkolny stara się tworzyć przyjazne środowisko szkolne, w którym każdy uczeń czuje się akceptowany i szanowany. Organizuje działania mające na celu integrację uczniów, takie jak warsztaty, turnieje sportowe czy projekty edukacyjne.
 4. Inicjowanie zmian: Samorząd szkolny ma możliwość zgłaszania propozycji zmian i udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły. Uczniowie mają szansę wyrazić swoje pomysły i wnosić pozytywne zmiany w swoim otoczeniu nauki.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w samorządzie szkolnym

Udział w samorządzie szkolnym niesie ze sobą wiele korzyści dla uczniów. Oto kilka z nich:

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Uczestnictwo w samorządzie szkolnym pozwala uczniom rozwijać umiejętności przywódcze, takie jak komunikacja, negocjacje, organizacja i rozwiązywanie problemów.
 • Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności: Samorząd szkolny uczy uczniów odpowiedzialności za własne działania i decyzje. Członkowie samorządu muszą podejmować decyzje w interesie całej społeczności szkolnej.
 • Angażowanie się w życie szkoły: Poprzez samorząd szkolny uczniowie mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Mogą wpływać na wydarzenia, inicjować zmiany i czuć się bardziej zaangażowani w swoje otoczenie.
 • Budowanie umiejętności społecznych: Działania samorządu szkolnego, takie jak organizowanie wydarzeń czy współpraca z innymi uczniami, pomagają uczniom rozwijać umiejętności społeczne, takie jak współpraca, empatia i szacunek dla innych.
 • Zdobycie dodatkowych punktów z zachowania.

Struktura samorządu w AMLO:

 1. Przewodnicząca/cy jest wybierany na zasadzie wyborów szkolnych, które często są przeprowadzane online na stronie AMLO na Facebooku. Przewodniczący samorządu szkolnego jest wybierany przez samych uczniów. Proces wyborczy zazwyczaj rozpoczyna się od ogłoszenia terminu i procedur wyborów. Uczniowie, którzy są zainteresowani kandydowaniem na stanowisko przewodniczącego, składają swoje zgłoszenia, przedstawiając swoje motywacje, cele i plany na rzecz społeczności szkolnej. Po zakończeniu głosowania następuje ogłoszenie wyników, a osoba z największą liczbą głosów zostaje wybrana na stanowisko przewodniczącego samorządu szkolnego.
 2. Zastępcy są wybierani przez Przewodniczącego z listy chętnych osób. Liczba zastępców może się wahać od 1 do 5. Mają takie same funkcje jak i przewodzący.

Członkowie samorządu są zapisywani do samorządu przez zgłoszenie chętnych osób do wychowawcy. Liczba osób jest nieograniczona.

Kontakt

Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące
w Białymstoku
ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 749 94 46, (48) 531 876 999
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00
Email: lo.med@wsmed.pl