Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01ARES2024 z dnia 28 marca 2024

Zmiana treści zapytania ofertowego nr 01ARES2024

Zapytanie ofertowe nr 02ARES2024 z dnia 28 marca 2024

Kontakt

Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące
w Białymstoku
ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 749 94 46, (48) 531 876 999
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00
Email: lo.med@wsmed.pl