Profil Pielęgniarstwo

Informacje

Klasa o profilu pielęgniarstwo została utworzona z myślą o uczniach, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami o charakterze medycznym oraz przyrodniczym. Oferujemy edukację rozszerzoną z biologii, chemii, oraz języka angielskiego zawodowego. Podczas dodatkowych zajęć między innymi z ratownictwa medycznego, nasi podopieczni będą uczestniczyć w kursie, w trakcie którego będą mogli zdobyć uprawnienia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia kończą się egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu. Zdany egzamin jest przepustką do uzyskania uprawnień ratownika medycznego. Na zajęciach z fizjoterapii młodzież będzie miała możliwość zapoznania się z anatomią człowieka i technikami pracy fizjoterapeutów, których celem jest przywrócenie pacjenta do jak najlepszej sprawności fizycznej. Z naszą pomocą absolwent zdobędzie solidne podstawy i w przyszłości będzie mógł pracować w zawodzie pielęgniarki lub fizjoterapeuty.

Kontakt

Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące
w Białymstoku
ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 749 94 46, (48) 609 111 866
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00
Email: lo.med@wsmed.pl