Profil Ratownictwo Medyczne

Informacje

Klasa o profilu ratownictwo medyczne skierowana jest do uczniów wiążących swoją przyszłość zawodową z ochroną zdrowia. W trakcie trwania nauki oferujemy naszym podopiecznym zajęcia szkoleniowe i ćwiczeniowe, spotkania ze specjalistami z zakresu zdrowia. Podczas zajęć z ratownictwa medycznego, nasi podopieczni mają możliwość zdania egzaminu państwowego, który kończy się certyfikatem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć laboratoryjnych młodzież ma możliwość prowadzenia różnych doświadczeń i zdobywa w ten sposób umiejętności i wiedzę, która może być wykorzystana w późniejszej pracy w laboratoriach. Uczy się podstaw sporządzania leków i innych produktów leczniczych oraz kosmetycznych.

Kontakt

Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące
w Białymstoku
ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 749 94 46, (48) 609 111 866
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00
Email: lo.med@wsmed.pl